Voorzitter. … plan sociaal domein

  • 5D 

Mijn bijdrage aan het debat over de verordening Plan Sociaal Domein behandeld in de commissie vergadering Maatschappelijke Ontwikkeling op 07.10.2014

Voorzitter,

vandaag in deze commissie vergadering worden we gevraagd in te stemmen met de verordening van het Sociaal Domein. Op 1 januari worden de drie nieuwe wetten ingevoerd in het sociaal domein. Dit zijn de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning. Met deze wetten krijgt de gemeente nieuwe taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Als Eindhoven hopen we dat we dankzij de gezamenlijke inspanningen van raad en college klaar zijn voor de decentralisaties. PvdA heeft er vertrouwen in dat iedereen die betrokken is bij deze decentralisaties zijn uiterste best heeft gedaan. PvdA is blij dat Eindhoven een stad is die zuinig is op de mensen die zorg nodig hebben. Dat de WIJ Eindhoven werkwijze een antwoord kan zijn voor effectiever en menselijker contact tussen hulpverlener en hulpvrager. Geen kastje muur, niet tien keer je verhaal vertellen, maar vooral adequate hulp gaat bieden. Dat zorg nu echt dicht bij de mensen komt. En bijdraagt aan een actievere deelname in de eigen situatie voor wie dat kan.

De decentralisatie is enorme operatie die het hele land in rep en roer brengt. Bij hulpgevers en hulpvragers. Mensen zijn in onzekerheid hoe de toekomst er uit gaat zien. Krijg ik nog de hulp die ik nodig heb, wat verandert er, wat krijg ik nog vergoed? Gaat een vrijwilliger mijn schoonmoeder verzorgen? Behoud ik mijn baan? Krijgt mijn kind straks nog onderwijs die bij hem past? Er heerst onrust in de stad. Ondanks dat Eindhoven een gidsstad is, een voorbeeld voor andere steden, de inwoners weten dat niet. Die willen maar 1 ding weten, ‘wat verandert er voor mij’ en dat is een vraag die niet altijd zo direct gesteld wordt. Kracht van Wij Eindhoven visie is 1 hulpverlener per huishouden. Laten we deze korte lijntjes doorzetten naar de uitvoering en communicatie van Wij Eindhoven. PvdA is blij dat er nu een communicatieplan voorligt. Primair doel daarvan is de onrust bij de gebruikers van zorg in de stad wegnemen.

PvdA hoopt dat het klantencontactcentrum diezelfde compassie en empathie heeft als een zorg professional die tussen de regels kan luisteren en voelen, belangrijke competenties van de generalist van WIJ Eindhoven.
Wij vinden het goed te zien dat het communicatie loskomt en dat de gemeente aanhaakt bij de landelijke campagne om een zo groot mogelijk bereik te krijgen. Maar laten we van het eerste contact met de hulpvragers niet het eerste kastje muur contact zijn. Mijn vraag aan de wethouder beste voorzitter is om goed toe te zien dat het klantencontactcentrum goed is uitgerust om dit eerste client-contactmoment goed te bewaken.

Om de nieuwe aanpak te laten slagen is ons ook gevraagd ‘los te laten’ in ‘living labs’ de nieuwe werkvorm te laten ontstaan. Het vertrouwen hebben wij de wethouder gegeven. Maar de mens voor wie wij het doen, de kwetsbare Eindhovenaar, daarvoor kunnen wij als raad niet aan de kant blijven staan en toekijken hoe WIJ eindhoven zich gaat ontwikkelen.

Bij de begroting hebben we gezien dat er een nulmeting wordt gehanteerd terwijl er al bestaande indicatoren bekend zijn. Voorzitter, ik zou graag aan de wethouder willen vragen hier nog eens goed naar te kijken. Hoe kunnen wij, zeker in het eerste jaar, sturing geven aan dit proces als we niet kunnen werken met reeds bekende kengetallen? Als we geen progressie kunnen zien of regressie van de genomen acties en de nieuwe WIJ werkwijze.

Ziet u mogelijkheid om het dashboard nog dit jaar 2014 gereed te hebben. Zo ja kunnen we dan afspreken dat we na het eerste half jaar een eerste evaluatie kunnen ontvangen en dit halfjaarlijks met elkaar kunnen doornemen. Waar mogelijk bestaande kengetallen te implementeren.

Reageer, maar met respect.