Voorpret op Thuis

Lees het gehele document op: http://www.scribd.com/doc/69265623/voorpretopthuis-PID

‘Voorpret op Thuis’ is een concept met een sociaal karakter in kader van Wijkvernieuwing. En kan uit de volgende elementen bestaan:

 • Ruilwinkel
 • Marktplaats service
 • Ambachten en talenten ontwikkelen en uitwisselen
 • Klusdienst
 • Voorpret op je nieuwe huis
 • Woon workshops
 • Op pad met de personal shopper
 • Schaalvergroting: korting acties met lokale detaillisten
 • Metamorfose – mooi van binnen
 • etc

Deze elementen worden geïnitieerd door Voorpret op Thuis, maar kunnen ook door partners worden uitgevoerd. Waarbij Voorpret op Thuis als aanjager en coördinator fungeert.

De elementen zijn zeer praktisch met een absolute no nonsens waarde voor buurtbewoners en degenen die hieraan mee werken.

Doelstelling Voorpret op Thuis
Voorpret op Thuis is een concept voor aandachtswijken waar wijkvernieuwing plaatsvindt. Woonbeleving wordt ingezet als instrument voor sociale stijging bij buurtbewoners, waarbij persoonlijke ontwikkeling van de mens centraal staat.

Door bewustmaking van interieur, wonen en de beleving van eigen leefomgeving wil zij mensen inspireren en bijdragen van het in de eigen kracht zetten van betrokken buurtbewoners.

Er kunnen inidviduele trajecten worden opgestart waarbij Interieur en het inrichten van het huis wordt ingezet als middel tot empoweren van bewoners. Het samen inrichten van een woning is een erg persoonlijk traject waarbij alle aspecten van hoe iemand leeft aan bod komt.

De elementen worden uitgevoerd door de bewoners zelf. Voorpret op Thuis faciliteert en coordineert de elementen. Zij zorgen ook voor opleiding en trainingen; “iedereen woonstylist”.
Gedragen door inbreng van de wijk draagt het project ook bij aan de sociale cohesie binnen een wijk. Door het opstarten van gezamenlijke activiteiten zoals: een klusdienst, een ruilwinkel, marktplaats service, samen verhuizen, samen shoppen etc. (afhankelijk van behoefte en eigen initiatieven bewonersgroep)

Voorpret op Thuis streeft ernaar samen te werken met partners uit het hulpverlenerscircuit en het bedrijfsleven en zo de kwaliteit van het aanbod en de begeleiding te bewaken.

In te zetten als onderdeel van wijkvernieuwing bij aandachtswijken.
Bij een wijkvernieuwingsplan wordt een sociaal plan uitgevoerd; een onderdeel daar van is de tegemoetkoming verhuiskosten. Helaas leert de ervaring uit wijkvernieuwingsprojecten, dat het geld vaak niet aan de verhuizing wordt besteed. Voor sommige bewoners is het zeldzaam een dergelijk hoog bedrag op de rekening gestort te krijgen. Het geld is in gedachten al drie keer uitgegeven. Het geld wordt besteed aan achterstallige rekeningen of men kiest ervoor het geld te besteden aan statusverhogende materiele zaken zoals grote televisies, gadgets, merkkleding etc. Mensen die in armoede leven hebben de behoefte zich ‘normaal’ te voelen, ergens bij te horen. Door deze dingen aan te schaffen hoopt men dit te bereiken. Werkelijk trots zijn op jezelf, je gezin, je huis zit ‘m niet in een grote flatscreen tv. Integendeel; maar binnen het referentiekader waarbinnen deze mensen leven is dat vaak wel zo.
Het gevolg is dat door het geld voor iets anders te gebruiken dan het interieur, er geen budget meer is voor de inrichting. Zo verhuizen de oude spullen vaak mee naar het nieuwe huis. Het werkelijk wooncomfort wordt niet verhoogd. Als een vlag op een modderschuit (maar dan net andersom).

Dagelijks wooncomfort is erg belangrijk. Je huis is een plek om tot rust te komen. Waar je jezelf mag zijn, wat je nodig hebt om je energie weer op te laden. Je interieur is een reflectie van wie je bent en waar je voor staat. Met je huis laat je zien wie je bent. De verbetering van woonomstandigheden en verbetering van leefomgeving draagt bij aan je trots voelen, je zelf de moeite waard vinden. Dit alles draagt bij aan een verbetering van zelfwaarde. Zelfwaarde is het begin van verbetering van je persoonlijke situatie. Dit kan doorwerken op carriere, relationele of financieel vlak. Je bent het waard en dus zorg je beter voor jezelf. Niet in weerstanden maar in mogelijkheden denken.

Mits empowered door omgeving en er voorwaardes worden geschapen om de nieuwe referentiekaders uit te dragen kan dit nieuw bewustzijn zeker bijdragen aan sociale stijging van eerdergenoemde bewonersgroep.

Interesse of een keertje verder praten over dit concept? Graag!

Ik ben op zoek naar een pand, partners, fondsen en professionals die dit concept verder met mij willen uitwerken en neerzetten in een wijk.

1 reactie op “Voorpret op Thuis”

 1. Als je met dit idee net zoveel enthousiaste mensen om je heen weet te verzamelen als je zelf bent,moet het gewoon een succes worden!!Als we het over jouw buurt hebben,zou Philips eigenlijk vaandeldrager moeten worden.Er hebben vroeger voornamelijk Philipsmedewerkers gewoond.Rondom het gebouw van Piet Hein Eek staat nog zoveel leeg,daar zou toch iets mogelijk moeten zijn!Het restaurant wat erbij hoort zal je zeker aanspreken en is een uitgelezen plek om met mensen te brainstormen.Verder vroeg ik me af,naar welke profs je op zoek bent,sponsorwerving,interieur,exterieur etc.Go for it girl!!

Reageer, maar met respect.