Uitburgeren en verder niks meer aan doen!

  • 5D 

Uiteindelijk kan ik de verleiding niet weerstaan om ook eens langs deze (digitale) weg mijn bewondering voor jullie te uiten. Als burgers al een fantastisch clubke wordt het na de grote transformatie een uniforme eenheid. Een uitburgeringsproces dat zich in een aantal weken geleidelijk voltrekt tot een Prinses met hofhouding en van Dora onder adellijke aansturing. Een proces naar uniforme kleding, collectieve lipstick, mascara en parfum, één humor, identiek lachje, dezelfde thee, gedeeld liefdesverdriet en gezamenlijk bed. Jaarlijks omringt door Adjes, Hofcomponist, Hofnaaister, Hoffotograaf, mini Dora en andere groupies zonder titel. Het werd, Koppijn kredde de toch, Inhaken met de Dora’s ,Recht van draad en nu Niks meer aan doen. Het wordt weer een skón fist met Prinses El en de Dora’s. Het is weer mogelijk ze te zien, te horen, met ze het glas te heffen en als je ze een biertje schenkt, liefdevol bejegend kan het zomaar gebeuren dat je wordt onderscheiden tot ……..

“burger”man van een Dora

geschreven door Arnoud d.d. 14 feb 2007

Reageer, maar met respect.