Persbericht Eindhoven in Dialoog

  • 5D 

Eindhoven, 15 oktober 2010

— PERSBERICHT —

Op dinsdag 12 oktober jongstleden heeft de eerste groep gespreksbegeleiders voor Eindhoven in Dialoog een certificaat ontvangen uit handen van de heer Frits Philips Jr.
Achtendertig deelnemers voltooiden de training onder leiding van Marijn Daane en Michel de Rooij. Met het het behalen van het certificaat zijn zij opgeleid om een dialoogtafel met 6 à 8 personen te begeleiden op 2 november aanstaande tijdens De Dag van de Dialoog.

Enthousiasme
De deelnemers zijn vol enthousiasme als zij de training afgerond hebben. Tijdens de uitreiking van de certificaten is een aantal gespreksbegeleiders gevraagd wat er te verbeteren is aan de training. “Het had veel langer mogen duren, het was nóg leuker dan we verwacht hadden”, was een reactie van een jonge gespreksbegeleider. De overige deelnemers deelden die mening van harte.

Ambassadeurs
De heer Frits Philips Jr. is ambassadeur van Eindhoven in Dialoog. Daarnaast is ook Burgemeester van Eindhoven, Rob van Gijzel, ambassadeur van het initiatief. De heer Philips Jr. benadrukt bij het uitreiken van de certificaten dat alle gespreksbegeleiders en vrijwilligers van Eindhoven in Dialoog als ambassadeur fungeren en dat ook mogen uitstralen naar hun naaste omgeving.

Deelnemers welkom
Eindhoven in Dialoog biedt momenteel al achtendertig dialoogtafels, verspreid over de stad. Inwoners uit Eindhoven en omstreken worden van harte uitgenodigd om (kosteloos) deel te nemen aan de Dag van de Dialoog op dinsdag 2 november met als thema ‘Laten we het licht maken’. Op www.eindhovenindialoog.nl is terug te vinden waar de tafels staan. Aanmelding als deelnemer aan Eindhoven in Dialoog kan eveneens via deze site. Daarnaast zijn er nog enkele plaatsen vrij voor de gespreksbegeleiderstraining op 26 oktober aanstaande Aanmelding gaat via www.eindhovenindialoog.nl

Eindhoven in Dialoog biedt een omgeving voor respectvolle, openhartige gesprekken, waarbij men elkaar op een positieve wijze ontmoet. Het initiatief werkt op basis van sociaal kapitaal, dat wil zeggen zonder financiële middelen, subsidies of sponsoring. Een team van enthousiaste vrijwilligers stelt alles op alles om Eindhoven in Dialoog mogelijk te maken.

Tijdens de landelijke Week van de Dialoog (van 1 tot 7 november 2010) wordt in Eindhoven voor de tweede keer De Dag van de Dialoog georganiseerd op dinsdag 2 november 2010. Aan tafels verspreid over de hele stad gaan mensen met elkaar in dialoog over een lokaal en actueel thema waardoor men zichzelf ontmoet en elkaar (h)erkent. Eindhoven in Dialoog verbindt mensen, dwars door de samenleving, deelt ideeën en dromen, en inspireert tot nieuwe persoonlijke inzichten, ongeacht leeftijd, cultuur, achtergrond, religie et cetera. Het thema van dit jaar is “Laten we het licht maken”.

Reageer, maar met respect.