Ons KoffieHuis op de site van Hallo040

  • 5D 

Bron: Hallo040.nl : “De Koffie is nog steeds gratis”

  • Vr 11 Februari

‘De koffie is nog steeds gratis’

Ze schieten als paddenstoelen uit de grond of ze nu Straatkamer, Wijkkamer, Praathuis, Buurtsalon of Koffiehuis heten. Plekken in de buurt waar bewoners samen koffie kunnen drinken en activiteiten organiseren. In sommige kijkt men gezamenlijk een film of wordt er zelfs één keer per week samen gegeten. Een nieuwe trend of oude wijn in nieuwe zakken?

Emmer en zeem
Het begon met een emmer, een zeem en een lege kapsalon een half jaar geleden. Nu heet hetKoffiehuis en is het een plek aan het Vredesplein in Hemelrijken waar buurtbewoners ´s ochtends een bakkie kunnen doen en op vrijdag samen schaften. Opbouwwerker Jeroen Pijnenburg bracht vraag en aanbod bij elkaar. “In deze buurt wonen veel kunstenaars, muzikanten, oud-horeca ondernemers en doeners. Velen misten een buurtcafé, een plek om informeel samen te komen. Dus toen de oude kapperszaak op het Vredesplein vrij kwam, lag daar een kans. Woningcorporatie Domein wilde het wel in bruikleen geven.”

Uitwisseling
Op de eerste dag zette Pijnenburg de deur open en begon de ramen te zemen. “Tien mensen kwamen spontaan binnenlopen, allemaal boden ze hulp aan.” Om zich heen wijzend: “Binnen een week waren hier de muren geverfd. Alles wat hier staat komt uit de buurt: de koelkast, het fornuis, het servies, de tv, de stoelen en tafels. Een fysiek ontmoetingspunt waar de informele structuur een plaats kan krijgen, is belangrijk. Pas was er een huisdier overleden van iemand zonder auto, dan biedt een andere buurtbewoner aan dat huisdier te vervoeren. Ook komen er vragen aan de orde als ‘ik heb een rollator nodig, maar hoe moet ik dat aanvragen?’ Wat het Koffiehuis voor Hemelrijken betekent? Dat men elkaar beter leert kennen, dat er saamhorigheid en zorg ontstaat voor elkaar.”

Koffie gratis
Ellen Schoumacher ontsluit als vrijwilligster elke vrijdag de deur van het Koffiehuis “Ik vind het uniek dat er een plek is waar je elkaar kunt ontmoeten, waar alles voor en door de wijk georganiseerd wordt. Een plekje waar niets achter zit, waar niets hoeft. Alles gaat met gesloten beurzen. Zelf ben ik een idealist, ik ben van het samen delen en ruilen. Zo is de koffie hier nog steeds gratis.”

Woningcorporaties
Niet alleen in Hemelrijken is een laagdrempelige plek voor ontmoeting tussen buurbewoners ontstaan. Ook in buurten als Gestel, Genderdal, Stratum en de Gildebuurt zijn ze te vinden. Vaak zijn het woningcorporaties die de panden in bruikleen geven. De manier waarop het ingevuld wordt, is per buurt anders.

Eetpunt
“Wij geven graag plek aan initiatieven die mensen in staat stellen elkaar te ontmoeten”, zegt Bert Kaiser van Domein. Je moet niet vergeten dat in Hemelrijken een hele buurt op de schop gaat. Mensen hebben behoefte daar met elkaar over te praten en hun hart te luchten.”
Woningcorporatie Woonbedrijf zet eveneens in op ruimtes voor de buurt. “We willen in buurten aanwezig zijn met kleinschalige voorzieningen, maar we doen het alleen als er een vraag van bewoners ligt”, laat Sjanet Heins van Woonbedrijf weten. “Zo bleek er in de Bennekel behoefte aan een (eet)ontmoetingpunt en sociale activiteiten. Dat organiseren we samen met Neos en Welzijn Eindhoven. Want als mensen elkaar kennen, spreken ze elkaar ook eerder aan.”

Oude wijn?
Praatkamers en Straatkamers: een nieuwe trend of oude wijn in nieuwe zakken? “Er is gewoon behoefte aan ontmoeting”, denkt Heins. “In de Bennekel zijn bijvoorbeeld bijna alle cafés verdwenen. En als woningcorporatie kun je dan vrij simpel met een alternatief komen zoals de Straatkamer.”
“Nee, zeker geen nieuwe trend”, vindt Pijnenburg. “Het is een golfbeweging. Twintig jaar geleden was het heel normaal. Het is een tijdje wat minder geweest, nu komt het weer terug.”
“Maar wel op een andere manier”, stelt Kaiser. “Geen nieuwe wijn in oude zakken. Nu faciliteren en ondersteunen we het. We gaan het niet meer voor onze huurders op touw zetten. Aan die betutteling doen we niet meer.”

Ventieltje
Staat er in het Koffiehuis nog iets speciaals op de agenda de komende tijd? ”Eind februari gaan we voor de buurtkinderen een ’ranjadisco’ organiseren”, vertelt Ellen Schoumacher.”Ik ben ook bezig om laptops te ‘ronselen’, we willen mensen vertrouwd maken met de computer en les geven.”
Dan valt er nog een buurtbewoner binnen. Hij blijkt werkloos sinds eind vorig jaar. Hij vindt het fijn om even stoom af te blazen over het Amerikaanse bedrijf waarvoor hij gewerkt heeft. “Hier kan ik mijn ei kwijt. Mijn ventieltje even open zetten. Dat geeft lucht.”

www.koffiehuisvredesplein.nl

——————————–

Ook leuk om te lezen onze overburen van het T+Huis  op dezelfde site: www.hallo040.nl T+Huis ontmoetingsruimte en leerbedrijf

Reageer, maar met respect.