de week van…. 2

  • 5D 

(bron: website PvdA Eindhoven)

Het is een gevarieerde week waarin de verschillende snelheden van onze stad zichtbaar worden. Maar ook een week waarin ik zie dat er veel verbondenheid en ‘samen’ is in de stad.

maandag 30 juni | uitreiking frits top50 | fractievergadering
Vandaag ben ik aanwezig bij de presentatie van Stadsglossy Frits Top50. Een jaarlijks ons-kent-ons fenomeen in Eindhoven waar 50 vrouwen en 50 mannen in een ranglijst worden geplaatst. De meest invloedrijke van betekenis voor Eindhoven zijn de nummers 1 van de lijst. Dit jaar zijn dat Nienke Meijer (Fontys) en Peter Wennink (ASML). Er ook een Publieksprijs; in 2014 noemen ze het ‘de smaakmakers’ een willekeurige lijst aangedragen door de lezers.

Twee jaar geleden in 2012 mocht ik zelf de Publieksprijs Topvrouw Frits Top50 ontvangen; het jaar erop in 2013 kreeg Mary Fiers deze publieksprijs. Eigenlijk is dat mooier dan de officiële prijs van Frits. Mooi die twee PvdA vrouwen op achtereenvolgende jaren ;-)De week van Ellen
Dit jaar kreeg Inge van der Vorst deze mooie erkenning voor haar mooie hartswerk als de Liefdesdokter, ‘ kom erbij festival’ (tegen eenzaamheid) en de organisatie van de Geluksroute040 beide burgerinitiatieven die zonder gemeentelijke subsidie maar met inzet van vele vrijwilligers en sociaal kapitale kracht mogelijk wordt gemaakt. Precies dat is wat PvdA ook ondersteunt initiatieven die mensen verbind, die ervoor zorgen dat mensen mee kunnen doen en zich gesteund voelen. Ik feliciteer mijn eigen favoriete topvrouwen die op de lijst staan en klim in mijn feestjurkje op de fiets om naar de fractievergadering te gaan.

Vanavond bereiden we de vergadering van dinsdag voor, welke moties of amendementen gaan we indienen. Binnen de fractie hebben we daarover steeds goede inhoudelijke discussies met elkaar. Op de agenda staat het IHP (Integrale Onderwijs Huisvesting Opgave) een plan dat twintig jaar goed gehuisvest onderwijs garandeert. Er is een bedrag gemoeid van 90 en 85 miljoen euro. Niet niks dus.

dinsdag 1 juli | bijeenkomst De Lage Landen | rwg communicatie | raadsvergadering
De week van Ellen4In de ochtend pas ik op mijn kleinzoon zoals elke dinsdagochtend. Ik lees daarna nog de laatste binnengekomen stukken en spoed mij naar het kantoor van De Lage Landen (DLL) waar ’s middags een bijeenkomst is georganiseerd voor Raadsleden. Een goede opkomst en dat is fijn, want de maatschappelijke betrokkenheid van dit bedrijf is enorm. Grote evenementen worden gesponsord en werknemers ‘klussen’ als vrijwilliger onder werktijd bij kwetsbare Eindhovenaren.

Het doel van de bijeenkomst is een oproep om meer partijen in de stad mee te laten doen. In Eindhoven kun je je als individu aanmelden als vrijwilliger bij verbindende organisaties zoals vrijwilligerspunt, de vrijwillige hulpdienst, Humanitas en Samen voor Eindhoven. Die laatste verbind vooral bedrijven en zelfstandige professionals aan stichtingen en verenigingen; goede doelen die hulp kunnen gebruiken. Bij de laatste werving actie ‘het MVO Diner’ zijn weer mooie resultaten behaald. Er is een discussie hoe wij als raadsleden bij kunnen dragen aan meer bekendheid en deelname door nòg meer bedrijven en goede doelen. Na de zomer komen we nog eens bij elkaar, goed om in gesprek te blijven met elkaar.

Door naar de volgende vergadering. Vanuit onze fractie ben ik lid van de raadswerkwerkgroep communicatie, vandaag de tweede bijeenkomst. We hebben de verkiezingen geëvalueerd en gaan nu aan de slag hoe we nog meer in contact kunnen zijn met de Eindhovenaren. Meer zichtbaarheid, meer in de stad aanwezig zijn. De ideeën gaan over en weer. (Gelukkig zit ik bij de PvdA en zijn wij al direct na de verkiezingen de straat op gegaan, je kop laten zien alleen met verkiezingen werkt natuurlijk niet. Wij willen het hele jaar weten hoe het in de stad gaat.)
Een goed begin is de nieuwe werkwijze van de raad. Waarbij het nieuwe ABC vergaderschema van de gemeenteraad zo is ingericht dat we een avond de stad ingaan om op thema kennis op te doen A. kennisvergaring, commissievergadering B. onderzoeken en raadsvergadering C. besluitvorming. Vanaf het nieuwe politieke jaar gaan we op deze wijze van start.

We beginnen vroeg met de raadsvergadering dus een snel broodje; meer zit er niet in voor vanavond. Het ‘hoofdpijn dossier’ IHP is aangenomen!

woensdag 2 juli | mijn fiets is weg
De week van Ellen2Vandaag geen noemenswaardige activiteiten, behalve dan dat mijn fiets is gestolen in de Dommelstraat. Heel erg vervelend aangezien het mijn enige vervoersmiddel is. In Eindhoven betaal je het hoogste bedrag als je je fiets wil verzekeren. Ondanks de vele gratis fietsenstallingen en goede fietsenrekken worden er teveel fietsen gestolen in Eindhoven. Deze had ik ‘al’ twee jaar…. een record. Ondanks dat het geld kost mag van mij persoonlijk het bonnetjes-systeem terug en de bemande fietsenstalling weer een bewaakte fietsenstalling worden. En een kaart met blackspots waar je beter niet je fiets neer kan zetten, omdat daar de meeste diefstallen plaatsvinden. Ach ja, mensen moeten gewoon van elkaars spullen afblijven!

donderdag 3 juli | een ontmoeting | bijeenkomst WIJeindhoven
Vanavond is er in het kader van het introductieprogramma een bijeenkomst georganiseerd door WIJeindhoven. De nieuwe wijkgerichte aanpak van zorg in Eindhoven. Overdag kom ik een oud-collega tegen. We eten samen een broodje en ze vertelt hoe het met haar gaat. Drie grote kinderen, alleenstaand, chronisch ziek, zonder werk, in de bijstand. Ooit een ‘corporate’ zakendame die er heel anders voor stond. Haar maandelijks uitje is naar de bibliotheek met de (gratis) bus. Even tussen de mensen zijn en genieten van literatuur. Haar wordt geadviseerd 3 maanden buitenshuis te revalideren. Dat gaat natuurlijk niet met grote schoolgaande kinderen. Die staan bovenaan op het prioriteitenlijstje. Overleven en er het beste van maken. Het raakt me en het is herkenbaar, hoe klein je wereld wordt als je ‘thuis’ bent. Knap hoe deze vrouw van kleine dingen kan genieten; wat overblijft als je chronisch ziek bent en fysiek niet tot veel in staat. Ook had zij al contact gehad met een WIJeindhoven generalist, hoe ze op een andere wijze toch iets kan ondernemen om mee te kunnen doen.

‘s Avonds in een zaaltje van buurthuis De Dommel sluit ik aan bij raadsleden, wethouder Scholten, de voorzitter van de WMO raad, managers van WIJeindhoven en een aantal generalisten. Na een de plenaire presentaties gaan we in kleinere groepen aan tafel met elkaar voor korte gesprekken. Het valt mij op dat deze mensen werkelijk van hun vak houden, niet belemmerd zijn door stopwatches, het beste wensen voor de gezinnen waar ze thuiskomen. Als raad bekijken we nog hoe we ervoor kunnen zorgen dat de zorg werkelijk terechtkomt waar de behoefte is. Welke meetinstrumenten zijn er? Hoe kunnen we MKBA (maatschappelijk kosten baten analyse) inzetten? WIJeindhoven is een voortschrijdend lerend proces waar we vertrouwen in hebben en wat nog wat tijd nodig heeft. Ondertussen hamer ik er nog op dat goede communicatie nodig is. Zeker om onzekerheden en angst voor veranderingen weg te nemen in de stad. Meer maatwerk, een persoonlijkere benadering en efficiënter samenwerken. Ik zie het wel zitten, maar blijf kritisch naar het proces kijken.

vrijdag 4 juli | Humanitas | borrel PvdA
Vandaag heb ik een afspraak bij Humanitas, even bijpraten met een bestuurslid hoe zij als vrijwilligersorganisatie staan in alle transformaties die plaatsvinden. Altijd goed om te zien hoe partners van de stad op hun manier bijdragen aan het welzijn van de inwoners.
We zetten ook de laatste puntjes op de i van het evaluatierapport van YourDrive040. Een jongerenproject dat ik mede-ontwikkelde voor Humanitas en als vrijwillige coördinator ook uitvoerde. Alweer even geleden, maar nog steeds trots om als pionier betrokken te zijn bij deze pilot blended-hulpverlening en de inzet van ondernemers als maatjes voor de jongeren. Gelijkwaardigheid is een van de 4 waarden van Humanitas, iets wat ik steeds weer ervaar als ik in contact ben met deze organisatie. Fijne mensen met een gedachtegang waar ik me verbonden mee voel.

’s Middags is er tijd voor een goede gewoonte: bij Usine elke eerste vrijdag van de maand een borrel met PvdA leden, bestuur, fractie, wethouders en wie gezellig aansluit. De actuele politiek doornemen, ideeën en gedachten uitwisselen. Het is heerlijk weer we blijven lang op het terras zitten en hebben voldoende gespreksstof!

zaterdag 5 juli | roze zaterdag | afsluiting politiek jaar
Roze zaterdag Ellen Frank en WardHelaas is het weer omgeslagen, regen, regen en nog eens regen! Wat ontzettend jammer voor de organisatie Roze Zaterdag en de ondernemers die hebben geïnvesteerd in de feesten op de pleinen. Samen met Ward Overeem en Frank Depla loop ik mee in de parade namens de raad en de gemeente. De opening vindt plaats op een bijna lege Stadhuisplein. Ook in de parade is het niet druk; van de 33 aangemelde loopgroepen zijn er een aantal weggebleven. Gelukkig heerst er een goede vibe en is het toch een fijne dag. Stelletjes die hand in hand lopen, elkaar spontaan een kus geven, mannen en vrouwen gekleed zoals zij werkelijk zijn. Niemand die er van opkijkt. Jammer dat er een evenement nodig is om die vrijheid te mogen voelen. Er is nog veel te doen wat dat betreft. Ik vier de vrijheid samen met twee vrienden, maar die kiezen toch liever voor een potje voetbal.

‘s Avonds is er een afsluitend etentje om het politieke jaar gezamenlijk af te sluiten.
Gezellig en altijd veel om over te praten met elkaar. Ik voel me welkom in deze nieuwe ‘familie’ en voordat ik het weet zit ik onder de druiventakken in de regen ook naar voetbal te kijken. Maar niet voor lang… tussen de buien door sprint ik naar huis op de gehuurde OVfiets!

zondag 6 juli | echte rijkdom
Mijn partner zie ik niet veel meer sinds ik aan dit politieke avontuur begon. Natuurlijk hebben we het er uitgebreid over gehad hoe dat leven er dan uit komt te zien. Afgelopen maanden waren redelijk extreem met de campagne en alle introductiebijeenkomsten voor de nieuwe raad. Ik vraag me af of dat nog anders wordt de komende jaren. Wij wonen niet samen, dus tussen alle afspraken door proberen we elkaar te zien. Dat lukt ternauwernood, maar de liefde is mooi en best geduldig.

Vandaag is het familiedag. Een lekker lui zondagsontbijt samen en mijn dochter met haar gezin voor het avondeten op visite. Echte rijkdom dus!

Het was een mooie week.

Reageer, maar met respect.