Kinderen weten het beter, in de bres voor kinderen in armoede

In de gemeenteraad heb ik het initiatief genomen voor een discussie rondom kinderen in armoede. We hopen dat daaruit maatregelen komen die kinderen die in armoede leven geholpen worden. In de discussienotitie doen we al een tiental suggesties en stellen we vragen met aandacht voor de kinderen zelf. Kinderen weten het beter! Bij het maken [...]

Motie Inclusie Agenda

Op 31 mei 2016 is op initiatief van Ellen Schoumacher van de PvdA Eindhoven een motie ingediend om te komen tot een Eindhovense Inclusie Agenda. Dit is een lokale uitwerking van het 'VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap'. Tien partijen (van de elf) dienden deze motie mee in.  De wethouder heeft de motie omarmd [...]

TTIP actiedag

Zaterdag 28 mei was de landelijke TTIP actie dag (Zie ook: www.ttipactiedag.nl). Overal in Nederland werden acties tegen TTIP gehouden. In Eindhoven kon men luisteren naar sprekers op het Catharinaplein. De gastsprekers waren: Anne-Marie Mineur, SP-Europarlementarier, en Wim Baltussen van FNV. Ook was er een panelgesprek met opinie’s van Eindhovenaren in samenwerking met Micheal J. Dawkins. [...]

Samen in de Stad.

Ik. Jij. Wij. Samen. Niet tegenover elkaar. Naast elkaar. Hand in hand. Luisteren. Vertellen. Bouwen. Maken. Samen. hebben lief. maken ruzie. komen samen thuis. in ons mooie Eindhoven. En als je niet naast me staat. Kom ik je halen. Jij hoort er ook bij. in ons mooie Eindhoven. Waar je mag leren, vallen en opstaan. [...]

Voorzitter… over eenzaamheid.

Mijn bijdrage aan het debat over de commissienotitie over Eenzaamheid behandeld in de commissie vergadering Maatschappelijke Ontwikkeling op 08.03.2016 (in schuine letters lees je de stukken tekst uit de commissienotitie waar een advies voor werd gevraagd) De kernboodschap van de PvdA was: op zoek gaan naar duurzame oplossingen, bespoedigen kwartaalafspraken, samenwerking met partners uit de stad - breder [...]