Kinderen weten het beter, in de bres voor kinderen in armoede

In de gemeenteraad heb ik het initiatief genomen voor een discussie rondom kinderen in armoede. We hopen dat daaruit maatregelen komen die kinderen die in armoede leven geholpen worden. In de discussienotitie doen we al een tiental suggesties en stellen we vragen met aandacht voor de kinderen zelf. Kinderen weten het beter! Bij het maken [...]

Motie Inclusie Agenda

Op 31 mei 2016 is op initiatief van Ellen Schoumacher van de PvdA Eindhoven een motie ingediend om te komen tot een Eindhovense Inclusie Agenda. Dit is een lokale uitwerking van het 'VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap'. Tien partijen (van de elf) dienden deze motie mee in.  De wethouder heeft de motie omarmd [...]

TTIP actiedag

Zaterdag 28 mei was de landelijke TTIP actie dag (Zie ook: www.ttipactiedag.nl). Overal in Nederland werden acties tegen TTIP gehouden. In Eindhoven kon men luisteren naar sprekers op het Catharinaplein. De gastsprekers waren: Anne-Marie Mineur, SP-Europarlementarier, en Wim Baltussen van FNV. Ook was er een panelgesprek met opinie’s van Eindhovenaren in samenwerking met Micheal J. Dawkins. [...]

Voorzitter… over eenzaamheid.

Mijn bijdrage aan het debat over de commissienotitie over Eenzaamheid behandeld in de commissie vergadering Maatschappelijke Ontwikkeling op 08.03.2016 (in schuine letters lees je de stukken tekst uit de commissienotitie waar een advies voor werd gevraagd) De kernboodschap van de PvdA was: op zoek gaan naar duurzame oplossingen, bespoedigen kwartaalafspraken, samenwerking met partners uit de stad - breder [...]

Voorzitter… over Open Data

Mijn bijdrage naar aanleiding van het agenderingsverzoek van de VVD over (big/open) data, privacy en informatieveiligheid. behandeld in de commissie vergadering Financiën en Bestuur op 16.02.2016 (in vetgedrukte letters lees je de vragen uit het verzoek waar een reactie op werd gevraagd) Voorzitter, De vragen die gesteld worden zijn zeer breed en hebben wel wat, maar ook weer niet zoveel met elkaar te [...]